Populär linje. X2, som bland annat trafikerar Nya Hovås är redan hårt belastad. Foto: Johanna Roos

Trots storsatsningen: Skalldalen blir utan expressbuss

Säröledens nya busskörfält är tänkt att öka det hållbara resandet med kollektivtrafiken. Men något stopp för expressbussen i Skalldalen, som under tio års tid efterfrågats av närboende, blir det inte enligt Västtrafik.

  • Publicerad 05:30, 26 jan 2021

Man anlägger ett nytt busskörfält, men eftersom vi ofta får ta bilen för att nå bussen så blir det istället att man kör hela vägen till stan.

Den 15 augusti planerar Trafikverket att vara i mål med ombyggnaden av väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet, som pågått sedan i april förra året.

Säröleden är idag hårt trafikerad och i och med den omfattande exploateringen i Nya Hovås med drygt 1 000 nya bostäder väntas belastningen öka ytterligare.

Ett nytt busskörfält söderut ska därför öka framkomligheten för kollektivtrafiken i syfte att skapa ett mer hållbart resande.

Men för boende i Skalldalen, Ryet och Lövviksområdet i Hovås kommer tillgången till kollektivtrafik inte att förbättras.

"För många stopp"

Sedan tio år tillbaka har invånarna uttryckt behovet av en ny hållplats vid Skalldalsvägen/Klåvavägen med stopp för expressbussen X2, tidigare Rosa express.

När ombyggnaden av 158:an påbörjades tändes hoppet på nytt, men enligt Västtrafik skulle det bli för många stopp.

– Orsaken till att vi inte trycker på för en sådan utveckling är dels att X2 i normala fall är en hårt belastad linje. Därför vill vi inte ha en möjlighet till fler påstigningar utmed den linjen, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik och fortsätter:

– Dels har vi tidsaspekten. En expressbuss ska gå snabbt från ytterområdena in till stan och nya stopp ökar restiden.

Samtidigt menar han att det inte är uteslutet med en hållplats längre fram.

– Vår ambition är att göra en större analys för att se vilka lösningar som kan fungera bäst. Det byggs nya bostäder och många flyttar in, men det kommer längre fram. Nu har vi dessutom stort fokus på att lösa coronasituationen.

Får motsatt effekt

För skalldalsbon Ingvar Dahlberg hade ett stopp för expressbussen underlättat mycket då han bland annat sluppit krångliga byten med 82:ans linje, som går betydligt mer sällan.

– Inflyttningen är stor och den yngre generationen har ju behov av att lätt kunna ta sig till skolor och annat. Det borde ju vara lätt att anlägga en hållplats nu i samband med ombyggnaden.

Han fylls av motstridiga känslor när han passerar vägbygget på 158:an som är tänkt att gynna resenärer med kollektivtrafiken.

– Man anlägger ett nytt busskörfält, men eftersom vi ofta får ta bilen för att nå bussen så blir det istället att man kör hela vägen till stan.

Ombyggnaden av väg 158

Bygget startade i början av april 2020.

Vägen breddas och ett nytt södergående busskörfält mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet byggs.

Hovåsmotet byggs ut och får nya av- och påpartsramper.

Befintliga gång- och cykelportar förlängs.

Trafikverket har också utfört underhåll av bron över Hovås allé vid Brottkärrsmotet.

Ombyggnaden beräknas vara färdig den 15 augusti.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG

    Vi är GBG