Gran. Varje år går det åt drygt 3 miljoner julgranar för att sprida julstämning runtom i Sveriges hushåll. Foto: If

Trött på julen? Så gör du dig av med granen

Julgransplundringen sker traditionellt på Tjugondag Knut den 13 januari. Oavsett om du behåller granen till dess eller om vill slänga ut den redan nu finns några saker att tänka på.

  • Publicerad 12:00, 8 jan 2019

Plastgranar har blivit allt mer populära i de göteborgska hemmen men den äkta granen står sig fortfarande starkast.

När julen är över finns det flera sätt att göra sig av med granen. För dig som bor i villa och inte vill använda granresterna till exempelvis ved är det i första hand återvinningscentralen som gäller.

Om du bor i en lägenhet så är det fastighetsägaren som ansvarar för hanteringen.

– Finns det ett grovsoprum så ska granen ställas där. Om inte så ska fastighetsägaren anvisa en plats. Granarna får ju inte direkt plats i restavfallskärl och inte heller bland matavfallet. Där vill vi däremot gärna ha matrester som är över från både jul och nyår, säger Ulrika Naezer på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Granarna som tas om hand blir till flis och i slutändan värmeenergi.

Andra miljövänliga sätt att göra sig av med granen är att ställa ut den i skogen eller sänka den i en sjö för att gynna den biologiska mångfalden.

– Fiskar gillar att lägga ägg på granar, framförallt abborre. De hänger upp sin rom i ris och bröte. Vi brukar kalla det för abborredagis, de får skydd där så de överlever den första tiden i sjön. Sedan tillför granarna material och näring till vattnet, säger Per-Erik Jacobsen, regionchef för Sportfiskarna i väst.

Kan det bli för många granar i sjöarna?

– Man ska ju inte fylla en sjö med granar men det är nog ingen risk. Alla barrträd har en lite försurande effekt på vattnet. Men det lilla man tillför påverkar inte vattnets kemi.

Är det något speciellt man ska tänka på innan man sänker granen i en sjö?

– För det första ska man naturligtvis ha markägarens tillåtelse. Sedan är det viktigt att ha en tyngd av något naturligt material också, som en sten. Annars flyger granarna bara i land, säger Per-Erik Jacobsen.

Tidigare år har sportfiskarna haft graninsamlingar för att sedan sänka dem i Sisjön och Stora Delsjön. Men så blir det inte i år.

– Nej, förra året låg det ingen is så vi fick köra ut granarna med båt. Vi fick in väldigt många granar så det blev mycket handarbete. Vi höll på i en och en halv vecka. Men i pedagogiskt syfte var det väldigt bra. Flera skolklasser följde med ut och fick titta och lära sig, säger Per-Erik Jacobsen.

Korta fakta om julgranen

1. Julgranen är bra för klimatet
Den äkta julgranen har kanske minst miljöpåverkan av allt det som köps eller konsumeras kring jul. När julgranen växer absorberar den koldioxid och avger syre. Rötterna stabiliserar marken, skyddar vattenförsörjningen och kan ge fristad till vilda smådjur.

2. En mängd olika julgranar
I Sverige odlas det mest rödgran (vanlig gran), nordmannsgran (även kallad kungsgran), blågran (kallas silvergran) och serbisk gran, de flesta i södra Sverige. En dold stjärna som knappt gjort entré i svenska odlingar är klippgranen, som odlas i stor skala i Norge.

3. Speciella frön till julgransodling
Det är skillnad på det frö som används till att producera skogsplantor och de frön som passar till julgransplantor. Skogsindustrin vill ha raka, snabbväxande träd med färre grova grenar och färgen på barren är sekundär. Till julgransodling vill man i stället ha buskigare och mer långsamväxande granar med en djup vacker färg.

4. Julgransfabriken är i gång året om
En julgransodlare har fullt upp hela året. Det ska röjas ogräs, stammas upp, gödslas, formklippas, märkas och eventuella insektsangrepp ska bekämpas.

5. Plastgranen
De flesta konstgjorda julgranar är gjorda av en blandning av plast och metall. De tillverkas främst i kinesiska fabriker och måste transporteras mycket långt för att nå kunderna . I USA har avancerade plastgranar slagit hårt mot de amerikanska julgransodlare. Dock håller trenden på att vända till fördel för den äkta granen. Bland annat för att vissa plaster och metaller visat sig vara hälsofarliga och i Kalifornien krävs därför varningsetikett för plastgranar.

6. Återvinning
När julen är över kan den äkta granen med fördel återvinnas. Julgranen sorteras som trädgårdsavfall på återvinningscentralen. Där mals den ner och återvinns till kompostjord, biobränsle och biogas. Julgranen kan också sänkas i sjöar för att skapa bra lekplats och ett gömställe för fisk och andra smådjur vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Källa: Länsförsäkringar

Miljöranking julgran

Bäst – miljömärkt närodlad gran eller egenhuggen gran, till exempel som en del av naturlig gallring. Att hugga en gran ingår inte i allemansrätten, du måste ha markägarens tillåtelse.
Näst bäst – odlad svensk gran, och ännu bättre om man går ihop och köper in flera granar, för att minimera transporterna.
Mindre bra kungsgran och andra ädelgranar, de kräver mycket gödsel och bekämpningsmedel
Sämst – plastgran; de tillverkas främst i kinesiska fabriker och produktion, transporter och utsläpp av kemikalier vid nedbrytning och förbränning ger störst miljöpåverkan. 

Källa: Länsförsäkringar

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG