Surfplattan i förskolan ska vara ett pedagogiskt verktyg men i dagsläget finns inga riktlinjer för hur den ska användas eller vilka appar som får finnas på den. Foto: Mostphotos (arkivbild)

Tuff kritik mot läsplattor i förskolan

En förskola i Askim får föräldrakritik för, bland annat, de spel som fanns på verksamhetens surfplatta och hur den används för att trösta ledsna barn. "Personalen använder ipaden som en tröst, en snuttefilt", skriver en förälder.

  • Publicerad 05:30, 2 feb 2018

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

En förälder riktar kritik mot en förskola i Askim för hur de tillåter barnen att använda förskolans surfplatta. I ett mejl till förskolechefen beskriver föräldern hur flera barn sitter själva med surfplattan och att den ofta använd som en sorts "snuttefilt" om något barn blir ledsen. Föräldern ifrågasätter även vilka spel som finns på surfplattan då hens egen dotter spelat smink- och motorcross-spel på den.

– Vi har pratat med föräldern som skrivit brevet och vi har lyft frågan bland personalen för att ser över hur vi använder plattan och vilka appar som finns på den, säger förskolechefen för den aktuella förskolan.

Surfplattor finns på i stort sett alla förskolor i Askim-Frölunda-Högsbo och det ska användas som pedagogiska verktyg. Men några nedskrivna riktlinjer för hur förskolepedagogerna på bästa sätt använder surfplattorna finns i dagsläget inte. I stället finns det en IKT-grupp på varje för skola som ska föra en dialog med förskolepersonalen kring hur man kan använda dem. Och ansvaret för vilka appar som hämtas hem till plattan ligger på de enskilda verksamheterna.

– Pedagogerna kan själva inte ladda ned appar till surfplattorna utan de får vända sig till Intraservice som ser till att den efterfrågade nya appen laddas ned, berättar Belinda Gyllenstig, verksamhetsutvecklare i Askim-Frölunda-Högsbo.

Granskar Intraservice eller någon anna vilka appar som laddas ner?

– Nej, det ansvaret ligger på varje enskild verksamhet – även om man hade önska att det var så.

Nu under våren 2018 ska stadsdelen jobba med att ta fram en ny policy för hur surfplattorna ska användas i förskolorna.

– Än så länge har vi prövat oss fram och i takt med att vi utökar och använder IT-verktyg mer med barnen behöver vi en policy för hur de ska användas. Det hade varit önskvärt om vi kunnat tagit fram den här policyn tidigare, säger Elisabeth Andreasson, områdeschef förskola, Askim-Frölunda-Högsbo.

Med den nya policyn kommer även restriktioner för vilka appar som ska finnas på förskolornas surfplattor.

Har förskolorna tillräckligt med personal och tid för att kunna använda surfplattan på ett pedagogiskt sätt?

Det viktigaste är att vi ökar vår kompetens när det gäller förståelsen av hur vi kan och ska arbeta pedagogiskt med IT-verktygen. Då kommer de att vara ett redskap och komplement för barnens lärande och utveckling, avslutar Elisabeth Andreasson.

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Det gäller när du handlar av Amazon

Konsument Konsument Har du köpt ett padelracket från Amazon men varan är defekt? Cassandra Larsson reder ut vad som gäller. tisdag 23/2 16:42

Debatt

Miljöpartiet: "Hedersvåldet lever kvar"

Debatt Fadimedagen 21 januari Det är nu 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Hon hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. torsdag 21/1 14:20