Göteborgs hamn. Poppis för såväl kryssningsfartyg som näringslivets access till omvärlden genom export- och importhanteringen. Foto: Göteborgs hamn

Turistfavorit: Kryssningsrekord i Göteborgs hamn

Hela 110 000 kryssningspassagerare besökte Göteborgs hamn under 2019. Det är rekordmånga. Samtidigt ökar containervolymerna i hamnen trots att den svenska containermarknaden är i en avmattningsperiod.

  • Publicerad 15:12, 31 okt 2019

Göteborg som kryssningsdestination har slagit rekord. Hela 110 000 kryssningspassagerare fördelade på 60 kryssningsfartyg besökte Göteborg under 2019, vilket är det högsta antalet passagerare någonsin i hamnen.

Det visar antalet kryssningsresenärer som kan summeras för helåret redan nu då inga fler kryssningsanlöp är inbokade.

Fler containrar

I Göteborgs hamn ökar även containervolymerna efter ett volymtapp under 2016 och 2017.

Återhämtning tog fart under 2018 när främst västsvenska lastbilsburna containervolymer återvände till Göteborgs hamn och under 2019 fortsätter volymerna att öka.

Det är framförallt gods från ostkusten som flyttats via järnväg till västkusten som står för ökningen.  Det visar Göteborgs Hamn AB:s nyligen framtagna volymstatistik till och med årets tredje kvartal.

– Göteborgs hamn är hela Sveriges hamn – att vi fortsätter att öka i hela landet på containersidan understryker den bilden. Jag konstaterar att förtroendet för Göteborgs hamn som garant för näringslivets access till omvärlden fortsätter att öka, trots ett osäkert konjunkturläge och en avvaktande marknad nationellt, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Brexit: Så påverkas Göteborgs hamn

Gods som minskat

Även om det inte syns i Göteborgs hamns containersiffror för året, går det sämre för några av hamnens andra godsslag. Bland annat minskade hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn med åtta procent jämfört med föregående år.

Hanteringen av olje- och energiprodukter minskade med tio procent till 15,9 miljoner ton under perioden januari-september.

Ny konflikt i Göteborgs hamn

Mer om Göteborgs hamn

Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och hälften av all containertrafik.

Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn.

I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Visa merVisa mindre

Göteborgs hamns godsvolymer januari – september 2019/2018

Container (TEU): 582 000 / 561 000, + 4%

Järnväg (TEU): 345 000 / 287 000, + 20 %

Roro-enheter: 419 000 / 441 000, - 5 %

Nya bilar: 193 000 / 210 000, - 8%

Energiprod. mTon: 15,9 / 17,7, - 10%

Kryssningsanlöp: 57 / 34, + 68%

Passagerare, färja: 1 463 000 / 1 355 000, + 8%

* Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas med fartyg inom och utanför Europa.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG