Planer. Området Skra Bro ska byggas ut i tre etapper som alla ska knytas ihop med varandra och samspela med tidigare bebyggelse och landskapet runt omkring. Foto: Illustration från Krook & Tjäder

Tyck till om stadsutveckling i Björlanda

Området Skra Bro i Björlanda står inför en stor stadsutveckling. Nu har etapp 3 gått ut på samråd och allmänheten har chans att tycka till om planerna.

  • Publicerad 14:30, 9 apr 2022

Med tre etapper finns det planer på att utvidga och bebygga området Skra Bro på Hisingen. Den första etappen har kommit längst i bygglovsprocessen och vunnit laga kraft. Den detaljplanen innehåller ett torg och runt 600 bostäder.

Etapp två består också av bostäder men innehåller även en förskola och gäller de norra delarna av Skra Bro. Enligt Stadsbyggnadskontoret pågår detaljplanarbetet just nu och planeras gå ut för samråd senare i år.

Etapp tre har nått lite längre. För efter positivt beslut i byggnadsnämndens möte i mars ligger nu detaljplanen ute för samråd.

Ska knyta an

I planen finns 470 bostäder varav cirka 100 av bostäderna väntas bli småhus. Tanken är även att bygga en förskola samt ett parkstråk genom området.

– Den viktigaste idén med förslaget är att skapa bebyggelse som möter landskapet på ett bra sätt och som knyter an till de två andra etapperna av utvecklingen i området, säger Carl-Johan Karlsson, projektledare för detaljplanen, i ett pressmeddelande.

Samrådet för etapp tre pågår fram till 10 maj.

Vi är GBG