UNDERNÄRD. Den då 18 månader gamla flickan var timmar från att dö , menar läkarna på Östra Sjukhusets barnakut. Foto: Carina Andreasson/Mostphots

Undernärd flicka nära döden – mildrat straff för föräldrarna

En undernärd flicka var timmar från att dö när hon kom in till barnakuten, enligt läkarna. Föräldrarna greps och dömdes till tre månaders fängelse för att ha serverat näringsfattig vegankost. Nu mildrar hovrätten straffet.

  • Publicerad 06:10, 28 dec 2019

Det var i februari som föräldrarna sökte vård på Östra Sjukhusets barnakut för sitt då knappt ett och ett halvt år gamla barn.

Läkarna bedömde snabbt att barnet var gravt undernärt och att tillståndet hade orsakas av att att barnet, efter att ha drabbats av magsjuka, hamnat i ett livshotande tillstånd och varit timmar från att dö.

Läkarna larmade

Efter larm från läkarna greps föräldrarna och dömdes i maj i Göteborgs tingsrätt till tre månaders fängelse för grovt vållande till kroppsskada.

Enligt domen är det visat att föräldrarna har varit medvetna om att det fanns risker med en vegansk kost för mamman och barnet. Trots detta har ska föräldrarna begränsat även den veganska kosten utan att säkerställa att detta kunnat ske utan fara för barnets utveckling.

"De har därmed varit medvetet oaktsamma. Brottet har bedömts vara grovt”

Både åklagaren och föräldrarna överklagade domen. Åklagaren ville se ett strängare straff och yrkade på två till tre års fängelse, medan föräldrarna menade att de inte gjort sig skyldiga till något brott.

Mildrat straff

Nu meddelar hovrätten att de går på tingsrättens linje men sänker straffet till villkorlig dom.

Anledningen som uppges är bland annat att brottstiden inte ska räknas från barnets födelse utan från en tidpunkt då barnet var ett halvår gammalt.

Domen innebär även att föräldrarna ska betala skadestånd på 50 000 kronor till barnet för sveda, värk och kränkning.

Lyckat första år med sprututbyte i Göteborg

Vi är GBG