Rekrytering. För att sprida information om vaccinering anställs nu unga vaccinguider i Göteborg. Foto: Mikael Andersson

Unga vaccinationsguider sökes

Vid fotbollsplanen, i bostadsområden och större event. Det är platser som troligen kommer att besökas av de unga vaccinationsguiderna. "Alla ska kunna ta ett välinformerat beslut", säger Charlotta Green.

  • Publicerad 16:05, 13 sep 2021

Göteborgs stads arbete för att få fler att vaccinera sig mot covid-19 – i Göteborg i allmänhet, men Angered i synnerhet – fortsätter. Nu söker man ett antal unga personer, i åldrarna 16-25 år, som vill extrajobba med att sprida information om vaccinering.

– Vi har sedan i juni ett uppdrag från kommunfullmäktige att göra en omfattande informationsinsats kring vaccination mot covid-19. Det här är en del av det arbetet, säger Charlotta Green, analytiker och tillförordnad projektledare för vaccinationsuppdraget på konsument- och medborgarservice.

De unga vaccinguiderna kommer att jobba 0–10 timmar i veckan fram till årsskiftet. Löpande kommer man att analysera var det behövs extra insatser – där täckningsgraden är låg – och vilka grupper som ska nås.

– Vi utgår från ett rättighetsperspektiv och utifrån att alla ska få tillgång till korrekt information så att de kan fatta ett välinformerat beslut.

Ska nå andra unga

De unga vaccinationsguiderna får välja vilket område de är intresserade av att jobba i. Förutom i Nordost är Biskopsgården och Frölunda är några av de områden där kommunen ser ett behov av extra informationsinsatser.

Tanken är att unga ska nå andra unga på ett närmare sätt. Förutom att vara ute i bostadsområden kan det hända att guiderna närvarar på olika större event, på en fotbollsmatch eller andra ställen där ungdomar finns.

– Vi söker de som gillar att kommunicera och föra dialog med andra unga. De ska få utbildning så att de har relevant information.

Deadline 17 september

Sedan förra veckan har intresserade kunnat skicka in sin ansökan.

– Vi har fått ett stort gensvar redan, det är väldigt kul, säger Charlotta Green.

Ansökningarna till extrajobbet ska skickas in innan den 17 september.