Bilburen ungdom. Nästan 7 av 10 åker bil dagligen/flera gånger i veckan medan endast 4 av 10 ungdomar i åldern 15-24 år uppger att de åker kollektivt. Allt enligt NTF Västs nya undersökning som tagits fram ihop med Ungdomsbarometern. Foto: mostphotos

Unga väljer bilen framför miljön

Ungdomar föredrar bilen framför cykel och kollektivtrafik. De vill också gärna att transporterna sker ”on demand”. Det visar NTF Västs rapport om Ung mobilitet som presenterades nyligen.

  • Publicerad 07:30, 1 dec 2021

Tillgänglighet och bekvämlighet är något som unga i hög grad förknippar med att åka bil.

Det satsas stora resurser på att få oss att ställa bilen och i stället välja cykel och kollektivtrafik som färdmedel. Allt för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. Många lägger sina förhoppningar till att den unga generationen ska göra bättre val än den äldre. Men så är alltså inte fallet. Snarare tvärtom.

NTF Väst har med hjälp av Ungdomsbarometern genomfört en undersökning bland ungdomar (15-24 år) i Västsverige för att ta reda på hur unga tänker kring sina resor, färdbeteenden och sitt behov av mobilitet.

Rapporten visar bland annat följande:

4 av 10 ungdomar använder sällan/aldrig cykel medan att promenera är en vanlig del av vardagen och som många gärna gör när avståndet tillåter.

Ansträngande att cykla

En stor del av ungdomarna är öppna för att cykla mer, men upplever att det finns hinder för detta till exempel dåliga cykelvägar.

Flera uppger även att det är ansträngande att cykla. 

Nästan 7 av 10 åker bil dagligen/flera gånger i veckan medan endast 4 av 10 ungdomar uppger att de åker kollektivt.

I 18-årsåldern då många tar körkort blir det ännu tydligare att bilen föredras framför kollektivtrafik. Hur ofta man använder sig av ett färdmedel beror på var man bor. Unga i storstäder åker i mycket högre grad kollektivt medan de på landsbygden i högre grad väljer bil. 

Och utan tvekan är det många unga som planerar att skaffa körkort för personbil.

Endast 2 av 100 uppger att de definitivt inte kommer att skaffa det.

– Om de unga får välja så är det främst snabbhet, tillgänglighet och bekvämlighet som avgör vilket färdmedel de använder. Snabbhet är det som gör att bilen föredras. Tillgänglighet och bekvämlighet är också något som unga i hög grad förknippar med att åka bil, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst i ett pressmeddelande.

Miljön inte avgörande

– Det vi ser är att miljövänlighet ses som en bonus, det är inte en primär eller avgörande faktor när det gäller de ungas val av färdsätt. Cykling kräver ansträngning, tillgång till förvaring och helst fint väder, vilket gör att många fördrar andra färdsätt, fortsätter Cecilia Friis. 

För unga är det också viktigt att kunna färdas spontant, att kunna resa utan att behöva vänta för länge, slippa tänka på att passa en tid eller var cykeln ska parkeras stöldsäkert. De vill gärna kunna vara i ständig rörelse.

”Snabbt och bekvämt”

Behovet handlar om ett förhållningssätt som är spontant och ”on demand”.

– Unga är idag vana vid att produkter och tjänster levereras ”on demand” som till exempel Netflix och Foodora. Tydligast märks detta bland urbana unga, men även bland de som bor på mindre orter. Det ska vara snabbt, bekvämt och sömlöst, säger Cecilia Friis.

Krönikor

Därför dansar Knut ut julen

Krönika Tradition. Tjugondag Knut – 13 januari Enligt visan varar julen “än till påska”. Men så länge vill nog ingen ha kvar julpyntet. Historiskt har det i Sverige funnits två datum som sätter punkt för högtiden.torsdag 13/1 10:20

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21