Arkivbild. Foto: Ulrica Andersson

Ungdom våldtagen på stödboende

I december 2021 blev en ungdom våldtagen av en besökare på ett stödboende för unga på Hisingen. Händelsen dokumenterades inte och socialsekreterare blev inte informerad. Nu har vårdgivaren gjort en lex Sarah-anmälan om allvarligt missförhållande till Ivo.

  • Publicerad 11:46, 30 mar 2022

Det var i ungdomens lägenhet på boendet som ungdomen blev våldtagen av en besökare. Det finns rutiner kring hur personal ska agera vid fall av att en boende utsätts för våld i nära relationer, men de rutinerna följdes inte.

Händelsen dokumenterades inte och socialsekreteraren informerades inte.

Detta har lett till att den enskilde inte fått det stöd denne kunde fått och behövt. Nu gör vårdgivaren en lex-Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg, Ivo, av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande.

För att förhindra att liknande händelser sker i framtiden har verksamheten tagit fram en handlingsplan.

De ska arbeta med att öka personalens kompetens kring att stötta personer kring våld i nära relationer samt hur de rutinerna ser ut.

Lex Sarah-anmälan

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Källa: Vårdguiden

Vi är GBG