Upprustad. Foto: Göteborg Stad.

Upprustade Gärdsås mosse redo för besök

Nya odlingslotter, belysta gångvägar och ett uteklassrum. Upprustning av naturparken Gärdsås mosse i Bergsjön är klar.

  • Publicerad 14:10, 19 sep 2019

Under ett och ett halvt år har arbete pågått för att förädla Gärdsås mosse i Bergsjön. Naturområdet har ett rikt växt- och djurliv och är ett rekreationsområde för de boende i området.

Det har varit utgångspunkten i upprustningen som är ett gemensamt projekt mellan Göteborgs Stad, Bergsjön 2021, Boverket och Familjebostäder.

– Upprustningen av Gärdsås mosse handlar mycket om att bevara och utveckla naturen och den biologiska mångfalden i området men också om att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig mer om djur och natur i en naturlig miljö, säger Helena Engvall, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Galaxens trygghet i Bergsjön är hotad

Nyheter i parken är bland annat en mötesplats, upprustade och belysta gångvägar, odlingslotter och ett uteklassrum.

– Gångvägar med belysning, en gemensamhetsyta med sittplatser och grill och nya odlingslotter har tillsammans med den övriga upprustningen verkligen blivit ett lyft för Gärdsås mosse. Nu hoppas vi att alla göteborgare, inte minst de som bor i närområdet, kommer hit för att nyttja och njuta av de möjligheter som skapats, säger Pernilla Hallberg, verksamhetsutvecklare på Bergsjön 2021.

Upprustningen har även innefattat muddring av våtmarkerna och en utsmyckning av gångtunneln under Ljusårsvägen. Det är Mosaikfabriken efter med inspiration av seniorer och elever från skolor i Bergsjön och Kortedala som står bakom mosaikverket i tunneln.

Blodröd gångtunnel förgyller Kviberg

Invigning 21 september

Invigning Lördagen den 21 september kl. 13 - Gärdsås mosse med tal vid den nya mosaiktunneln under Ljusårsvägen. Därefter går vi gemensamt till den nya mötesplatsen för fler aktiviteter, bland annat ansiktsmålning, tipspromenad, ponnyridning, korvgrillning och fika.

Finansiellt stöd från Boverket: Bergsjön 2021, Familjebostäder, kretslopp och vatten, Mosaikfabriken, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och park- och naturförvaltningen har varit delaktiga i upprustningen.

Visa merVisa mindre