Nya rutiner. Nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg kan komma att behöva visa vaccinbevis i Göteborg.

Vaccinbevis kan bli krav för nyanställda inom äldreomsorg

Nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg i Göteborg kan komma att behöva visa upp vaccinpass. "Vi vill minska risken att anställa ovaccinerad personal", säger Elisabet Lann (KD) ordförande i nämnden för äldreomsorg.

  • Publicerad 05:30, 30 nov 2021

Det har tidigare varit svårt att jobba med frågan mer än att motivera och underlätta vaccineringen.

Det har vid flera tillfällen rapporterats om oron – bland personer som får vård och omsorg av hemtjänst eller på äldreboende – för att träffa ovaccinerad personal.  

Enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) siffror från slutet av oktober har 87 procent av alla i landet som arbetar som vårdpersonal fått minst en dos vaccin mot covid-19. 

Men det är fortsatt skillnad på andel vaccinerade bland vårdpersonal inom sjukhusvård jämfört med inom äldreomsorg och hemtjänst  där de två sistnämnda ligger strax under andelen vaccinerade i befolkningen generellt medan andelen vaccinerad sjukhuspersonal är högre.

Det flaggas även för att eftersläpande siffror och hög personalomsättning kan påverka statistiken.

Samtidigt får en arbetsgivare inte, enligt dataskyddslagen, registrera uppgifter om någons hälsa utan medgivande.  I Sverige går det inte heller att tvinga personal att vaccinera sig. 

Vaccinpass vid nyrekrytering

För att komma runt reglerna och samtidigt värna en säker vård, öppnar nu Göteborgs stad upp för möjligheten att kräva vaccinpass vid nyanställning. 

– Vi får inte registrera och fråga anställda om vaccin samtidigt är det ett bekymmer med ovaccinerad personal. Men nu har vi beslutat att undersöka om det går att införa en ny rutin vid anställning, säger Elisabet Lann (KD), ordförande i äldre samt vård och omsorgsnämnden.

Det handlar om att, i likhet med att den sökande får visa utdrag ur brottsregistret, även be person visa upp ett vaccinpass. Något som Sveriges kommuner och region (SKR) har lyft som en möjlig åtgärd, menar Elisabet Lann.

– Det har tidigare varit svårt att jobba med frågan mer än att motivera och underlätta vaccineringen. Men nu kan vi se över vad man kan göra för att minska risken att vi anställer personal som inte är beredd att vaccinera sig.

Går det att uppskatta hur många inom äldreomsorgen i Göteborg som är ovaccinerade

–  Omsorgspersonalen fick chans att vaccinera sig tidigt och då såg det ut som ganska många nappade. Några ville avvakta och har vaccinerar sig senare. Det gör att vi inte har allt samlat, vilket i sin tur gör att det är svårt att veta hur många som fortfarande är ovaccinerade, säger Elisabet Lann.

Vaccinerade vårdtagare viktigt

Hon vill samtidigt markera att det viktigaste för att skydda vårdtagarna är att erbjuda och ge vaccin till dem.

– Många har nu fått tredje sprutan och vi har tidigare sett vilken otrolig effekt vaccinet har för att minska smittspridningen.

Elisabet Lann (KD), kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad Foto: Markus Andersson

Krönikor

Därför dansar Knut ut julen

Krönika Tradition. Tjugondag Knut – 13 januari Enligt visan varar julen “än till påska”. Men så länge vill nog ingen ha kvar julpyntet. Historiskt har det i Sverige funnits två datum som sätter punkt för högtiden.torsdag 13/1 10:20

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21