Ivo. Situationen på ett boende för hemlösa i Göteborg anses vara otryggt då en utomstående person kunnat ta sig in samt hotat och misshandlat boende. Foto: Ulrica Andersson

Våldsam besökare misshandlade boende

På grund av låg bemanning vissa tider på dygnet har en gäst kunnat sprida oro och rädsla på ett boende för hemlösa i Göteborg. Nu har boendet anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

  • Publicerad 06:00, 17 sep 2022

På ett boende för hemlösa i Göteborg har en utomstående besökare kunnat sprida oro och rädsla bland de personerna som bor på boendet.

Personen har en historik av att vistas på boendet ofta och har misshandlat en av de boende allvarligt.

Att personal inte lyckats hindra de hotfulla situationerna från att uppstå anses bero på att boendet inte är tillräckligt bemannat samt att "det saknas arbetssätt för att säkerställa tryggheten för de boende".

Hur boendets lokaler är utformade bidrar till att utomstående kan ta sig in, speciellt på kvällen när ingen personal finns på plats.

Situationen har nu anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Enligt anmälan anses det handla om ett allvarligt missförhållande.

Ska åtgärdas

För att komma till rätta med problemen föreslår cheferna på boendet en rad olika förbättringsåtgärder.

Det handlar om konkreta saker som att se till att entrédörrarna går att stänga samt undersöka möjligheten att sätta upp övervakningskameror. Men även att utföra kartläggningar av boendet trygghet och säkerhet samt involvera de boende i trygghetsarbetet.

Enligt anmälan har boendet fram till årsskiftet att införa förbättringarna.