Skola. Römosseskolan får hålla öppet tills vidare. Foto: Gabriel Tjulander

Vändningen: Römossekolan får hålla öppet – "Positivt"

Römossekolan i Angered får fortsätta verksamheten tills vidare, enligt ett beslut från Förvaltningsrätten.

  • Publicerad 14:10, 11 nov 2021

Efter Skolinspektionens beslut att stänga Römosseskolan 27 oktober överklagade styrelsen bakom skolan beslutet till Förvaltningsrätten.

Beslutet: Skolinspektionen stänger Römosseskolan

I ett pressmeddelande lyfte styrelsen bland annat att barnens "röster och vilka konsekvenser en stängning innebär för dem saknas helt i Skolinspektionens beslut".

Nu har förvaltningsdomstolen beslutat om inhibition. Det innebär att skolan kan hållas öppen tills dess att rätten hunnit avgöra frågan om överklagan, rapporterar DN.

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut:

”Vid sin bedömning har förvaltningsrätten funnit att det inte har anförts något sådant motstående intresse som starkt talar emot ett beslut om inhibition. Det överklagade beslutet om återkallelse av föreningens godkännande avseende dessa tre skolenheter ska därmed inte gälla i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning.”

På Römosseskolan spred sig nyheten snabbt bland eleverna och lärare under torsdagseftermiddagen. Det berättar SO- och Svenskaläraren Aida Cisija:

– Det var bara väldigt mycket glädje och beskedet kändes positivt för oss. Nu hoppas vi att det blir en ordentlig utredning av skolans verksamhet och hur den verkligen fungerar.

De kämpar för sin skola: "Oro att eleverna ska bli stämplade"

Känner ni en viss upprättelse?

– Vi känner att vi på vissa sätt blivit sedda och hörda. Men fortfarande kan man se i kommentarsfälten att det finns en allmän tro att skolan är en miljö där eleverna islamiserar, vilket inte stämmer. För oss spelar det inte någon roll vem som driver skolan, säger Aida Cisija.

Dan Eliasson, som är juridiskt ombud för Föreningen Framstegsskolan som dirver Römosseskolorna, kommenterade beskedet till DN:

– Skolan ska fortsätta tills det här har varit upp i domstol och tiden mellan anmälan och avgörande brukar ligga på fyra till sex månader så jag tror ändå det är möjligt att eleverna får gå klart läsåret, säger han.

Aida Cisija. Foto: Sanna Sundberg