Amundöns naturreservat. Så planeras naturereservatet bli. (Reservation för att markeringen av naturreservatet inte är helt exakt). Foto: Google/ Gabriel Tjulander

Vändningen: Vill riva upp beslut om naturreservat

Boende har överklagat Göteborgs Stads beslut om Amundöns naturreservat till regeringen. Nu ställer sig politiker i Byggnadsnämnden på de boendes sida.

  • Publicerad 08:00, 15 nov 2019

Karin Pleijel. Gruppledare för miljöpartiet i Göteborg. Foto: Catharina Fyrberg

Hampus Magnusson (M). Ordförande i byggnadsnämnden. Foto: Göteborg Stad

I samband med det senaste mötet i byggnadsnämnden lade Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna fram ett yttrande där de vill att gränserna för naturreservatet Amundön och Billdals skärgård ändras.

– Det handlar om äganderätten och det är en väldigt viktig fråga för oss i Alliansen och för Demokraterna. Vi är positiva till att man gör ett naturreservat här men vi tycker det är onödigt att det ska gå in på privat egendom då det redan finns ett strandskydd, säger Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Så som gränserna är dragna i dag får ett antal privata fastigheter med strandtomt sina vattenområden införlivade i reservatet. Något som har lett till att naturreservatet överklagats hela vägen till regeringen – där frågan efter drygt ett år fortfarande väntar på att behandlas.

– Det är väldigt olyckligt att man river upp ett redan fattat beslut och att man äventyrar reservat bildningen. Det är en väldig brist på respekt för de biologiska värdena som den här reservatbildningen tar hänsyn till, säger Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg.

Hampus Magnusson (M) svarar:

– Det är lätt att måla med den stora penseln om man är socialist men jag tycker inte att äganderätten är en detalj – det är en viktig princip. Det visar ju inte minst att de boende lagt stora summor pengar på att driva den här överklagandeprocessen.

I sitt yttrande menar M, L och D att man kan flytta gränserna för reservatet utan att dess syfte påverkas. Men där håller handläggare för naturreservatet Evelina Eriksson inte med.

– Syftet med naturreservatet är att värna havet och naturvärdena i det här området. Det finns viktiga värden även i de här grundare vattnen som fastigheterna omfattar, säger Evelina Eriksson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

I bottensedimentet inom de berörda fastigheterna finns det djur och organismer som exempelvis torsken lever av. Evelina Eriksson menar att undanta fastigheterna vore att bara skydda halva ekosystemet.

– Fastigheterna omfattas redan i dag av ett strandskydd som erbjuder i stort sett samma skydd som naturreservatet men vi vet inte hur strandskyddet kommer se ut i framtiden. Ett naturreservat signalerar också på ett annat sätt att här finns det värden som är viktiga att värna, säger Evelina Eriksson.

Striden om naturreservatet

Det har länge varit diskussioner om att klassa Stora Amundön och Billdals skärgård som naturreservat. Området har flera viktiga naturvärden som kommunen vill skydda, inte minst ålgräsängarna i Billdals skärgård vilka är avgörande för fiskar och andra havslevande djur.

I Bohuslän har ålgräset minskat med över 60 procent sedan 80-talet vilket har lett till förluster för Sverige på upp mot 20 miljarder kronor i form av förlorade ekosystemtjänster.

Men beslutete har ihärdigt överklagats av boende vars strandfastigehters vattenområden kommer omfattas av reservatet. I dag ligger frågan hos regeringen.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG

    Vi är GBG