NYBLIVEN FÖRÄLDER. De utökade hembesöken hos förstagångsföräldrarna i Angered har inte startat som planerat. Foto: Mostphotos (genrebild)

Väntan över: Extra hembesök hos nyblivna föräldrar

Förra året lovades förstagångsföräldrar i Angered upp till sex hembesök av BVC. Men besöken har uteblivit vilket har retat politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nu meddelar ansvarig chef att verksamheten är på gång.

  • Publicerad 05:30, 17 mar 2020

Vi väntar på den första födseln som var beräknad till i dag. Så vi är igång nu.

– Vi väntar på den första födseln som var beräknad till i dag. Det känns bra att vi är på gång nu, säger Ann Martinius, vårdcentralchef, Närhälsan Angered.

Men uppstarten har dröjt. För redan drygt ett år sedan kom beskedet att alla nyblivna förstagångsföräldrar i Hjällbo, Gårdsten och Lövgärdet ska erbjudas upp till sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska och föräldrastödjare.

Angered satsar på nyblivna föräldrar

I Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnds protokoll från slutet av januari i år påpekas fördröjningen och att det är oklart var de avsatta pengarna tagit vägen:

”Något är fel när vi har verksamheter som på över ett år inte har startat med denna verksamhet. […] Vi Socialdemokrater i nämnden har påtalat problemen tidigare och fortfarande inga åtgärder mot de som inte har gjort något. Vi måste ställa krav att de måste börja så fort som möjligt”

Svårt att rekrytera personal

Orsaken till att det utökade hembesöksprogrammet inte har startat i tid handlar om svårigheter med att hitta personal, menar Ann Martinius, vårdcentralchef, Närhälsan Angered.

– Planen var att vi skulle börja med utökade hembesök under 2019 men vi har haft så stora problem att rekrytera personal så vi kunde inte komma igång. När vi inte fick igång verksamheten betalades pengarna tillbaka, säger Ann Martinius.

Fungerat bra i andra områden

Hembesöken vid de barnavårdscentraler som redan är igång, på andra platser i Göteborg, bedöms fungera bra.

I januari i år hade omkring 385 hembesök gjorts i de områden där programmet har kommit igång, och omkring 140 familjer har fått ett första hembesök.

Flera av de verksamheter som är igång har dessutom hunnit påbörja hembesök nummer fyra och fem av totalt sex hembesök.

– Jag tycker att det är viktigt att alla berörda vårdcentraler gör hembesöksprogram så att vi har kontroll på våra nyfödda och föräldrarna så att det fungerar i föräldraskapet redan från början. Jag ser det som ett förebyggande arbete, säger Jane Åberg, (S) ledamot i nämnden.

BVC-satsning ska ge tryggare föräldrar i utsatta områden

Baserad på lyckad modell

Modellen med fler hembesök är baserade på ett arbetssätt som tagits fram i Rinkeby utanför Stockholm.

Där visar uppföljningen bland annat att vaccinationerna av barn för påssjuka, mässling och röda hund ökat. Resultaten visar också ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och ökad kunskap om vilket stöd som finns för föräldraskapet.

Resultat från utökade hembesök i Rinkeby

94% av de tillfrågade tackade ja. Att erbjudandet går till alla är avgörande.

Att mötet sker i hemmiljön skapar en god ”maktbalans” och ökar tilliten till myndigheter.

Programmet sätter fokus på allas delaktighet i familjen vilket skapar möjlighet att få fler fäder delaktiga.

Familjerna får svar på sina frågor.

15 % ökad vaccinationsgrad Mässling Påssjuka Röda hund (2012, 2016).

Minskad konsumtion av akutsjukvård.

Minskad förekomst av karies.

Dessutom stärktes samverkan mellan olika professioner.

Källa : Göteborg Stad

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Coronan knäckte Nefertiti – tvingas i konkurs

Klassiska jazzklubben har dragit publik sedan 1978. I mer än 40 år har jazzklubben Neferititi lockat sin publik med artister långt utanför landets gränser. Men nu har den tvingats i konkurs. "Coronan knäckte klubben", säger verksamhetschef Tomas...måndag 6/4 10:38

DEBATT

Pest eller kolera – eller corona

Tradition Tittar man i Göteborgs uråldriga journal kan man se att historiskt sett är corona långt från den enda pandemi som drabbat staden. Digerdöden, pest, smittkoppor och kolera står att läsa.lördag 4/4 16:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57