Brott. Majorna- Linné är en värsting i Brå:s brottsstatistik.

Var femte Majornabo utsatt för stöld

Inbrott i hemmet, bil- och cykelstölder. Majorna- Linné är en värsting i brottsstatistiken. Här har fler än var femte hushåll utsatts för egendomsbrott.

  • Publicerad 06:30, 26 jun 2021

Majorna-Linné sticker ut i Brottsförebyggande rådets senaste statistik. Ingen annanstans i Västsverige uppger så många att de utsatts för egendomsbrott.

I Brå:s årliga undersökning svarar fler än var femte person – 22,6 procent – att de drabbats av inbrott i bostaden eller fått sin bil eller cykel stulen.

Roberto Tomé som är områdespolis i Majorna–Linné känner dock inte igen situationen. Han upplever inte att stöldbrotten i området har ökat.

– Däremot har vi märkt att skadegörelsen har gått upp under pandemin. Men också att anmälningsbenägenheten hos allmänheten har ökat, säger han.

Skada på egendom

Enligt Robero Tomé har Majorna historiskt sett alltid stuckit ut när det gäller skadegörelse och klotter. Nu upplever polisen att den här typen av brott har spridit sig till hela Göteborg.

– En anledning kan vara att människor har varit hemma mer under pandemin och anmäler fler brott än vanligt. Ökningen kan också vara ett uttryck för att många har varit sysslolösa det senaste året.

Svårutredda

Många av brotten sker snabbt och på en ingivelse, vilket kan göra dem svåra att utreda för polisen.

– Enligt brottsbalken kanske brotten inte är så allvarliga, men de kan leda till skyhöga ersättningsanspråk på individen, säger Roberto Tomé.

Stor skillnad i Väst

Inom polisregion Väst är Majorna-Linné det område där störst andel uppger att de har blivit utsatta för egendomsbrott (22,6 procent). Andelen är minst i Bengtsfors kommun (5,6 procent).

När det gäller riket ligger stadsdelen Hyllie i Malmö i topp, där uppger 26,2 procent av hushållen att de utsatts för egendomsbrott. Lägst är siffran i Härjedalens kommun där andelen är 3,8 procent.

Polisregion Väst består av 55 kommuner och 10 stadsdelar fördelade på fem polisområden (Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg).

Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

Källa: Brå

Visa merVisa mindre