Vårdcentral tvingas ta in extern aktör efter brister i BVC

En privat vårdcentral i Gamlestan visade sig ha så stora brister i sin BVC-verksamhet att man tvingas överlåta verksamheten till en extern aktör. Trots även tidigare kritik får vårdcentralen fortsatt förtroende av Västra Götalandsregionen.

  • Publicerad 06:00, 29 aug 2017

Vårdcentralen, som drivits i privat regi sedan 2009, visade sig ha allvarliga brister i sin barnavårdscentral. Enligt en uppföljningsrapport saknas bland annat sjuksköterska med rätt utbildning för barn och unga. Man har också misslyckats med att uppfylla kraven när det gäller tidiga hembesök för nyfödda samt depressionsscreening av nyblivna mammor. BVC-mottagningen har även kritiserats för att inte erbjuda tillräckligt tät kontakt och uppföljning i samband med kontroll av nyfödda.

Rapporten visar att man haft för få barn inskrivna på BVC för att kunna upprätthålla en god kvalitet, något som vårdcentralens biträdande verksamhetschef medger.

– Att vårt BVC inte fungerat optimalt det senaste året, det håller jag med om. Framför allt har omfattningen varit för liten för att kunna säkerställa kvaliteten.

Tar in extern aktör

Vårdcentralen har nu valt att anlita en underleverantör som ska ta över hela BVC-verksamheten.

– Hade vi vetat att det skulle bli så här hade vi mycket tidigare gjort en sådan här lösning. Det handlar om en jätteerfaren aktör med en stor omfattning.

En riskanalys visar att bristerna medfört en förhöjd risk för negativa händelser i 27 ärenden. Det handlar bland annat om språkliga utveckling, uteblivna besök och risker kopplade till barnens låga ålder. Det ska emellertid inte ha lett till några allvarliga konsekvenser.

Fortsatt förtroende

Genom att överlåta BVC-verksamheten anser Västra Götalandsregionen, som är uppdragsgivare, att man gjort de åtgärder som krävts.

– Vi är nöjda med deras åtgärder och åtgärdsplaner och har fullt förtroende för den här vårdcentralen. Senare i höst kommer vi att ha ett uppföljningssamtal där även en BVC-kunnig medicinsk rådgivare kommer att närvara, säger Marie Gustavsson, enhetschef för primärvården inom VG-regionen.

Kommer ni att kräva tillbaka någon ersättning på grund av att man inte uppfyllt kraven?

– Det kan jag inte uttala mig om i nuläget.

Tidigare kritiserad

Vårdcentralen har tidigare kritiserats då man brutit mot kravet på öppettider och felaktigt utnyttjat tolkersättningen, varpå regionen 2011 beslutade att kräva tillbaka 570 000 kronor.

I slutet av 2013 anmälde vårdcentralen sig själva enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg – IVO efter att en patient av misstag blivit stucken med en redan använd vaccinationsspruta. Enligt bedömningen utreddes händelsen i nödvändig omfattning för att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG