Götatunneln. Arbetet med att förstärka Götatunneln avbryts när arbetena är klara i det södra tunnelröret. Foto: Mostphotos

Västlänken avbryter arbetet i Götatunneln

Projektet Västlänken avbryter sina förstärkningsarbeten i Götatunneln. Entreprenören har larmat att de inte kommer hinna klart i tid till dess trafiken släpps på igen i mitten av december.

  • Publicerad 14:50, 24 sep 2018

Under enkelriktningen av Götatunneln utför projektet Västlänken förstärkningar i tunneln på de två ställen där tågtunneln passerar, vid Kanaltorget och Otterhällan. Arbetet, som har pågått sedan efter midsommar, skulle vara klart i december. Men nu meddelar entreprenören att de inte hinner klart i tid och därför kommer att avbryta arbetet när de är klara i det södra tunnelröret.

– Huvudsakligen handlar det om att vår entreprenör i ett sent skede säger att de inte klarar av att färdigställa det här arbetet enligt tidsplan. Självklart trodde vi att tiden skulle räcka men nu avbryts det eftersom det är viktigt för projektet att inte äventyra öppningstiden för Götatunneln, säger Joakim Jonsson som chef för Teknik och Miljö inom projekt Västlänken.

När fick ni veta det här?

– För någon vecka sedan. I arbetet med det södra tunnelröret har vi hållit tidsplan. Under den perioden har entreprenören naturligtvis lärt sig vissa saker men när vi nu ska gå över till det norra så säger de att de inte klarar tiden helt enkelt. Det är viktigt att säga att det inte är något ovanligt att man planerar om i sådana här stora och komplexa projekt, men det är olyckligt att vi måste in och arbeta i Götatunneln ytterligare en gång, säger Joakim Jonasson.

Läs också: Trots komplikationer – Götatunneln håller tidsplan

Götatunneln kommer öppna upp som planerat i mitten av december och förstärkningsarbetet i det norra tunnelröret kommer att återupptas vid senare tillfälle. När detta kan ske är oklart eftersom en ny enkelriktning kräver lång framförhållning och planering.

– Det här måste planeras med andra saker så det ligger ganska långt fram i tiden. Vi får sätt oss och noggrant titta på när det skulle kunna koordineras med andra projekt, tidsplan och så vidare, säger Joakim Jonsson.

Men det handlar också om en enkelriktning på ungefär tre månader?

– Ja, så är det ju.

Utöver projektet Västlänken är det fler projekt som utnyttjar enkelriktningen av Götatunneln. Projektledarna för både Hisingsbron och underhållsarbetena i Götatunneln sa i förra veckan till Göteborg Direkt att de håller tidsplan.