RIVS. Vissa arbeten vid på- och avfarten sker redan från söndagskvällen den 9 augusti, vilket kommer att påverka trafiken kring Örgrytemotet. Foto: Trafik Göteborg

Västlänken stänger delar av Örgrytemotet

Från och med måndagen den 10 augusti stängs delar av Örgrytemotet av. Avstängningen gäller fram till 2023.

  • Publicerad 05:30, 10 aug 2020

Orsaken till avstängningen är att Trafikverket nu behöver ta delar av Örgrytemotet i anspråk för arbetet med Västlänken. Rampen vid Mölndalsån är i vägen för betongtunneln som ska grävas ned och anslutas till en utsprängd bergtunnel i höjd med E6.

Av- och påfarten i södergående riktning på E6 påverkas. Från och med den 10 augusti kommer det inte gå att köra på eller av E6 söderut i Örgrytemotet. Mellan den 12 och 26 augusti kommer även Sofierogatan vara stängd för biltrafik via Örgrytevägen.

Korsvägen: Stora förändringar i kollektivtrafiken

Trafiken hänvisas till Focusmotet och Gårdamotet där man gör flera förändringar för att kunna hantera ett ökat trafikflöde.

– Min åsikt är att det är liten risk för köbildningar vid Fokusområdet. Initialt kan situationen uppfattas struligt innan det sätter sig efter några dagar. Gårdaområdet lär uppfattas mer belastat då det är en omledningsväg, säger Daniel Furda, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Han säger också att de redan sedan Västlänkenarbeten startade vid Korsvägen sett en tydlig minskning av trafik i området.

– Arbeten är nog inte den enda faktorn utan pandemin har bidragit något med, säger Daniel Furda.

Så blir nya (tillfälliga) Korsvägen

Arbetena öster om Mölndalsån beräknas vara klara 2023. Då ska av- och påfarten återställas och öppnas upp för trafik igen.

Så kör du istället:

– Trafiken från E6 söderut som ska till Örgrytevägen och vidare mot Sankt Sigfrids Plan hänvisas till Focusmotet, norr om Örgrytevägen, och därefter till lokalgator i Gårda.

– Trafiken från Örgrytevägen som ska till E6 söderut leds om via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Busstrafiken prioriteras och hänvisas till Focusmotet. Detta leder till något längre restid för både bil- och kollektivtrafiken.

Gälla: Trafik Göteborg

Visa merVisa mindre