AVTALAT. Trafikverket har tecknat kontrakt för 4,7 miljarder med NCC som ska bygga tågtunnel och pendelstation för Västlänken deletapp Centralen. Foto: NCC/Trafikverket/Tomorrow AB Kanozi

Västlänken: Trafikverket skriver miljardkontrakt

Trafikverket fortsätter samarbetet med NCC för bygget av Västlänken deletapp Centralen. Det nya kontraktet är värt 4,7 miljarder kronor.

  • Publicerad 14:31, 1 mar 2018

Byggkoncernen NCC får fortsatt förtroende av Trafikverket för bygget av Västlänken deletapp Centralen. Kontraktet som nu har tecknats är en följd av det avtal som skrevs redan 2016 som ett Early Contrakct Involvment (ECI).

– Det var inga nya aktörer som kom in nu. Vi handlade egentligen upp NCC redan 2016, säger Martin Larsson, projektledare för Västlänken deletapp Centralen.

Det tidiga kontraktet innebar att NCC och Trafikverket gemensamt skulle komma fram till förutsättningar och prislapp för nästa fas. Resultatet blev en överenskommelse som landade på ett fortsatt kontrakt för 4,7 miljarder kronor.

För NCC omfattar miljarduppdraget bland annat bygget av en pendeltågsstation under jord och cirka 2 kilometer tågtunnel för sträckan kring centralen som är en deletapp av Västlänken.

Hur går projektet med Västlänken framåt nu?

– Planen ligger fast. Vi har redan påbörjat vissa förberedande arbeten och vi kommer göra ytterligare förberedande arbete under våren och sommaren. De stora arbetena beräknas starta under hösten underförutsättning att vi får ett verkställande av miljödomen, säger Martin Larsson.

Läs också: Svindyrt: Västlänksanbudet fick nobben

NCCs uppdrag på Västlänken deletapp Centralen

Uppdraget består i att bygga en ny bro över E6 i öster, ett järnvägstråg, en bergtunnel genom Gullberget, betongtunnel i lera samt den underjordiska pendeltågsstationen Station Centralen strax norr om Göteborgs centralstation samt fortsatt betongtunnel västerut fram till Göteborgsoperan, en sträcka på totalt knappt 2 km.  

Kontraktsformen Early Contractor Involvement (ECI) innebär att entreprenören kommer in i ett tidigt skede och ansvarar för detaljprojektering inför byggstart, för att kunna producera byggnationen så kostnadseffektivt som möjligt.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG