Västlänksbossen: "Vi har passerat en milstolpe"

Nu kan Västlänken börja byggas. Beskedet från Mark- och miljööverdomstolen välkomnas på Trafikverket. Motståndarna är däremot besvikna.

  • Publicerad 17:50, 14 maj 2018

Nu har Västlänken fått grönt ljus av Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att bygget av tågtunneln kan påbörjas, vilket gläder Bo Larsson Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Läs också: Byggeborg bäddar för Västlänken – så påverkas stan

– Det känns bra. Det ger oss förutsättningarna för den fysiska byggnationen. Nu kan vi komma igång i slutet av maj eller i början av juni, säger han.

Den stora frågan har handlat om Trafikverkets yrkande om att påbörja bygget, vilket nu har fått klartecken, ett så kallat verkställighetsförordnande. Det innebär att tillståndet börjar gälla innan domen vunnit laga kraft.

– Vi konstaterar att vi passerar en milstolpe i dag i projektet. Det är alltid glädjande att vi följer vår planering, säger Bo Larsson.

Läs också: Domen: Västlänken kan börja byggas

Vill sätta stopp

Västlänksmotståndarna är däremot inte nöjda över beskedet. De har överklagat och vill stoppa bygget av tågtunneln.

– Självklart är vi väldigt besvikna att det blev så här. Däremot är sista ordet inte sagt i den här frågan, säger Bengt Nordfält Nilsson, styrelseledamot, Västsvenska Folkinitiativet.

Motståndarsidan menar bland annat att bygget av Västlänken både är ekonomiskt och miljömässigt ohållbart. De kommer inte förklara sig besegrade i första taget, menar Bengt Nordfält Nilsson.

Läs också: De organiserar motståndet

– Vi kan inte släppa ett av, detta och föregående århundrades absolut dummast projekt i Göteborg. Vi har folk med oss, säger han.

Domen går att överklaga till Högsta domstolen.

Västlänken - milstolpar

2001: Arbete med idéstudie och förstudie inleds.

2004: Järnvägsutredningen, där man utreder olika alternativa sträckningar, startar.

2007: Järnvägsutredningen avslutas. Slutsatsen är att sträckningen via Haga-Korsvägen bäst uppfyller målen.

2014: Regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken i november 2014.

2017 (juni): Järnvägsplanen vinner laga kraft.

2018 (januari): Mark- och miljödomstolen ger tillstånd med villkor, men ingen verkställighet.

2018 (februari): Göteborg Stads detaljplan för Västlänkens sträckning vinner laga kraft.

2018 (maj): Mark- och miljööverdomstolen beslutar om verkställighet för start av bygget.

Källa: Trafikverket

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG

    Vi är GBG