Bo Larsson, projektchef för Västlänken. Foto: Kasper Dudzik

Västlänksdomen överklagas – av Trafikverket

Trafikverket överklagar nu mark- och miljödomstolens dom som gav Västlänken grönt ljus. Ett av skälen till detta är att man vill börja bygga så snart som möjligt.

  • Publicerad 11:32, 21 feb 2018

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

I slutet av januari kom mark- och miljödomstolens dom angående Västlänken och tidigare i veckan var sista dagen att överklaga deras beslut och de miljökrav som följer med den.

Trafikverket inte fått tillåtelse att börja bygga innan domen vunnit laga kraft, med andra ord har den inte beviljats verkställighet, vilket man nu överklagar.

Läs även: Domen: Klartecken för Västlänken

– Vi anser att det inte finns skäl att avslå verkställighet eftersom domen i sig ändå är villkorad till att detaljplanerna vunnit laga kraft, säger Ulf Edling i ett pressmeddelande.

Det finns flera andra ärenden där verkställighet beviljats av mark-och miljödomstolar när tillåtlighet samt järnvägsplan finns. Vår planering grundar sig på detta, tillägger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Trafikverket räknar även med att för varje vecka som bygget av Västlänken skjuts upp kostar det 10 miljoner kronor.

– Eftersom vi är redo och bemannade både hos projektet och hos entreprenörer, handlar det främst om så kallade stilleståndskostnader, säger Bo Larsson.

"Varje förlorad vecka innebär att flera arbetsmoment måste utföras mer koncentrerat i tid och dessutom parallellt, vilket ur planeringssynpunkt är negativt och skapar större risker för trafikstörningar i väg- och järnvägstrafik i samband med projektens utförande”, skriver Trafikverket i sitt överklagande.

Trafikverket har även synpunkter på att det inte finns någon möjlighet för dem att få dispens för så kallad miljöstörande verksamhet, vilket man anser är nödvändigt i vissa fall.

– Vi ser att möjligheten att inte kunna söka dispens för miljöstörande verksamhet kan skapa problem. Det gäller särskilt inom ramen för Olskroken planskildhet, där vissa spårarbeten måste utföras nattetid för att inte hindra tågtrafiken, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket.

Vi är GBG

    Vi är GBG