Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström meddelade idag att Västra Götalandsregionen går ur stabsläge. Foto: Catharina Fyrberg/Most Photos

Västra Götaland lämnar stabsläge

Under måndagen gick Västra Götalandsregionen officiellt ur det stabsläge man befunnit sig i sedan mitten av mars.

  • Publicerad 16:13, 31 aug 2020

När covid-19 bröt ut i Sverige under mars etablerade Västra Götalandsregionen en regional krisledning och gick upp i stabsläge för att kunna hantera situationen. 

Vad är stabsläge?

Stabsläge är ett etablerat ord i myndighetsvärlden. Det används för att förklara ett beredskapsläge för exempelvis sjukvården. Stabsläge är det första steget vid särskilda insatser eller kriser.*

Källa: Institutet för språk och folkminnen

Men eftersom antalet fall legat på en lägre nivå under hela augusti månad har intensiteten på arbetet gått in i ett nytt skede, det meddelar Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande. Därför väljer regionen nu att även anpassa beredskapsnivån till den nya arbetsbelastningen och gå ur stabsläget. 

– Jag vill tacka alla medarbetare och samarbetspartners som gemensamt har arbetat hårt för att hantera denna pandemi på ett bra sätt. Nu går vi in i en höst som vi inte vet hur mycket den kommer att präglas av covid-19. Vi fokuserar på det nya normala där vi får lära oss att leva med virus och ha beredskap för ett ökat sjukvårdsbehov, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström i pressmeddelandet och fortsätter: 

– Många goda exempel på samarbete över organisatoriska gränser och nya arbetssätt ska vi ta med oss in i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att hitta långsiktiga och uthålliga lösningar i en ny vardag och därför återgår vi från stabsläget. 

Växlingen från stabsläge kommer att ske stegvis och Västra Götalandsregionen kommer att följa utvecklingen och vara beredda på att gå upp i stabsläge på nytt, ifall situationen skulle kräva det.  

Krönikor

Vem tar ansvar när framtidens byggstenar faller?

Krönika Analys. GöteborgDirekts reporter om skolgranskningen En lärare i grundskolan, som valt att ägna sitt yrkesliv åt barnen, som lägger grunden för deras framtid, går till jobbet med en klump i magen… måndag 31/5 11:25

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Bilar, bilar och mer bilar

Debatt Replik: Bilar i centrum Det finns ett ökat intresse för att ta sig fram med elsparkcykel, elcykel och cykel som alternativ till privatägd bil… fredag 11/6 16:00