FRAMTIDSDRÖMMAR. Västra Hisingen satsar på unga med riskbeteende. Syftet är att hjälpa dem att själva välja rätt. Foto: Mostphoto

Västra Hisingen storsatsar på unga på glid

Få bort ungdomar från rädsla, osäkerhet och kriminalitet. Det är ambitionen när Västra Hisingen storsatsar på unga med riskbeteende.

  • Publicerad 12:02, 3 mar 2019

– När du frågar dessa unga vilka framtidsdrömmar de har, vad de ser sig själv göra vid 35-års ålder, så svarar de flesta att de vill bo i hus, ha barn och kanske vara fotbollstränare till sina ungar. De vill precis samma sak som de flesta andra unga du frågar idag. Skillnaden är att de vet inte hur de ska ta sig dit, säger Grethe Foss, enhetschef på Resursenheten Unga, Ung i Västra Hisingen i ett pressmeddelande.

Därför satsar nu Västra Hisingen på att erbjuda unga med riskbeteende stöd och aktiviteter för att ungdomarna själva ska kunna hitta sätt att få ett bättre och självständigt liv.

Konceptet Ung i Västra Hisingen samverkar med flera olika aktörer i stadsdelen och erbjuder en individanpassad och flexibla möjligheter.

– Vi arbetar motiverande och med helheten kring unga och deras nätverk, ofta bestående av föräldrar, lärare och idrottstränare. Dessa personer är mycket viktigt att tidigt få med. Allt för att förhindra en negativ utveckling när det kommer till psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Arbetet bygger på en viktig grund, det nära samarbete med polis, fritid, socialtjänst, skola, föräldrar, föreningsliv och andra aktörer. De är alla centrala för att vi ska nå framgång.

Satsningen innebär även att stadsdelen har anställt sex nya ungdomssekreterare.

– De söker upp de unga där de befinner sig. Hänger med dem och jobbar hårt för att skapa förtroende. På så sätt hoppas vi att de unga berättar vad de behöver i form av hjälp och stöd för att komma bort från otrygghet och kriminalitet. Tillsammans skapas sedan delmål, åtagandeplaner görs och små men viktiga steg tas i rätt riktning. Steg som förhoppningsvis leder till jobb, stabilitet och trygghet för dessa unga, säger Grethe Foss.

Ung i Västra Hisingen

Ung i Västra Hisingen startade 1 januari 2019 och ska minska problem med kriminalitet bland unga i Biskopsgården och Torslanda.

Målet är att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv. Detta görs genom att lyssna in den unges behov, upprätta åtgärdsplan och sätta upp tydliga mål tillsammans. Här är förhoppningen att känsla av delaktighet i samhället ökar bland de unga samtidigt som tryggheten i stadsdelen blir bättre.

Målgruppen är unga i åldern 12-25 år och deras föräldrar i stadsdelen.

I gruppen ingår 1 enhetschef, 1 samordnare, 6 stycken ungdomssekreterare, 4 SSPF (skola, socialtjänst, polis och förening) , 2 SIG koordinatorer (social insats grupp) och en KAA (kommunalt aktivitetsansvarig).

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG