Västtrafik satsar på elbussar på Hisingen

Hisingen elektrifieras. Sommaren 2020 kommer fyra busslinjer på ön att trafikeras av elbussar. Och hållplatsen Eketrägatan byggs om till ett nav för elladdning.

  • Publicerad 10:33, 12 nov 2018

– Det är en mycket positiv satsning för Göteborgarna som innebär både tystare, renare och bekvämare kollektivtrafik. Vi arbetar mycket med att minska klimatutsläppen och vill bidra till bättre miljöer för såväl resenärerna som invånarna, därför satsar vi på eldrift, säger Lars Holmin (M), Västtrafiks styrelseordförande, i ett pressmeddelande.

Västtrafiks styrelse har beslutat att elektrifiera busslinjerna 20, 27, 31 och 32 i Göteborg år 2020. De utgår alla från Eketrägatan och går till Hjalmar Brantingsplatsen, Volvo Torslanda TK Porten och Frölunda Torg.

De femton elbussar som ska trafikera linjerna kommer att laddas på Eketrägatans hållplats, som kommer att utrustas med en smart laddstation där fyra bussar kan laddas samtidigt och elen fördelas efter bussarnas behov för att optimera eluttaget och hålla kostnaderna nere.

Idag rullar 12 elbussar på Göteborgs gator. När linje 60 elektrifieras nästa år väntas ytterligare 30 elbussar och året därpå kommer alltså 15 elbussar till.

Idag sker över 95 procent av Västtrafiks resor med förnybar energi. Målet är att minska koldioxidutsläppen men 90 procent till år 2035. Förutom minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen bullrar elbussarna mindre än vanliga bussar, något som ger en bättre ljudmiljö för såväl passagerare som kringboende.  

— Eldrivna bussar skapar förutsättningar att utveckla hållbara och attraktiva städer. Våra erfarenheter från ElectriCity visar att både kunder och förare efterfrågar elbussar i allt större utsträckning. Senast 2030 räknar vi med att all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen är elektrifierad, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

ElectriCity

I Göteborg pågår just nu ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara och attraktiva kollektivtrafik. Idag trafikeras linje 55 och delar av linje 16 med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el.

Vi är GBG