ENKLARE. Enligt nämnden innebär det nya systemet att det blir det enklare för Västtrafiks resenärer, utan att i övrigt innebära en stor förändring. Foto: Stina Olsson

Västtrafiks nya zonindelning på G

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland föreslår att regionfullmäktige ska godkänna förslaget om tre kollektivtrafikzoner i stället för 70. Införande kan tidigast ske om två år.

  • Publicerad 12:47, 24 sep 2018

För ett år sedan skrev Göteborg Direkt om politikernas önskan om att minska antalet kollektivtrafikzoner från över 70 till 3. Detta för att förenkla för resenärerna.

Läs också: Så vill politikerna förenkla kollektivresandet

Regionen har under flera år arbetat tillsammans med Västtrafik för att ta fram ett förenklat biljettsystem och nu är förslaget ett steg närmare ett genomförande.

På sitt möte den 21 september föreslog kollektivtrafiknämnden att regionfullmäktige ska godkänna förslaget när frågan tas upp den 9 oktober.

Förslaget innebär tre zoner; A, B och C. Zon A omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Prismässigt innebär förslaget att kortare resor inom Göteborg blir dyrare och längre resor i regionen blir billigare.

Ett införande av det nya systemet kan tidigast ske under hösten 2020.

Under kollektivtrafiknämndens möte beslutades också att prisjusteringen för nästa år kommer att landa på cirka tre procent för enkelbiljetter och cirka två procent för periodbiljetter.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG