Västtrafik är inte riktigt i mål. Fortfarande annonserar Securitas, som utför biljettkontroller på uppdrag av Västtrafik, efter nya medarbetare. I platsannonsen utlovas ett utvecklande jobb med möjlighet att "konkret göra skillnad för människor och samhället".

– Just nu är omkring 110 biljettkontrollanter utbildade och klara, men det är inte tillräckligt. Annonsen är ett led i ett fullfölja vår plan, säger Maria Björner Brauer, marknadschef på Västtrafik.

Satsningen som påbörjades i januari innebär totalt 120 biljettkontrollanter totalt. Det är mer än dubbelt så många som under förra året. Anledningen är att Västtrafik har sett ett ökat behov av kontroller, även ute i regionen.

– Många förare har efterfrågat fler biljettkontroller, något som vi önskar svara upp mot, säger Maria Björner Brauer.

Vanligtvis kontrollerar bussföraren i regionen resenärernas biljetter vid ombordstigning, vilket håller fuskåkandet i schack. Men eftersom framdörrarna numera stängda på grund av smittrisken, har det blivit svårare för förarna att ha koll på vilka som betalar för sig.

– Nu kommer en del av de nya biljettkontrollanterna att tjänstgöra utanför Göteborg, säger Maria Björner Brauer.

Under våren och sommaren hade biljettkontrollanterna lite annorlunda uppgifter än vanligt. Bland annat genomfördes kontroller vid på- och avstigning istället för ombord på spårvagnar och bussar. Om förändringen gjorde att fuskåkandet ökade, kan däremot inte Maria Björner Brauer svara på.

– Men det är väl inte orimligt. Vi vet inte hur många som inte betalar för sig, eftersom det inte finns något bra sätt att mäta, säger hon.