Färre resor. Under coronaåret avstod Göteborgarna tillsammans med västsvenskarna miljontals resor i jämförelse med 2019. Foto: Tommy Alven

Västtrafiks resetapp: Hundra miljoner färre resor 2020

Under pandemin minskade antalet resor i kollektivtrafiken med nära 100 miljoner. Det visar Västtrafiks rapport för år 2020.

  • Publicerad 13:56, 27 jan 2021

Siffrorna i Västtrafiks helårsrapport för 2020 visar att resandet i kollektivtrafiken har påverkats av coronapandemin.

För helåret 2020 landade resandet på 246 miljoner resor, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med 2019, då 355 miljoner resor genomfördes.

– Det har varit ett tufft år och även i år kommer pandemin ha betydande negativ påverkan på vår verksamhet. Men vi har goda förhoppningar om att resenärerna på sikt återvänder till kollektivtrafiken när pandemin klingar av, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Tågresor sticker ut

Alla trafikslag har minskat kraftigt, men tågresandet sticker ut. Där gick resandet från 22 miljoner resor 2019 till 14 miljoner resor 2020, en minskning med 34 procent.

– Det är många som jobbar hemifrån och fler tar sig fram på andra sätt. Att fler går och cyklar är bara positivt, men att tappa marknadsandelar till privatbilismen är på sikt förödande för våra gemensamma hållbarhetsmål. Istället behöver vi hitta lösningar som tar samhället starkare ur krisen och skyndar på omställningen.

Samtidigt som Västtrafik analyserar hur resemönster kommer se ut de kommande åren, genomförs under 2021 en rad satsningar på att stärka kollektivtrafiken för framtiden och öka andelen som går och cyklar.

– Det ligger i tiden att resa hållbart och vi har precis gjort stora satsningar på elektrifiering och radikalt förenklat biljettsystemet, säger Lars Backström.

Färre resor. Resandet under 2019 och 2020 per trafikslag. Foto: Västtrafik

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Det gäller när du handlar av Amazon

Konsument Konsument Har du köpt ett padelracket från Amazon men varan är defekt? Cassandra Larsson reder ut vad som gäller. tisdag 23/2 16:42

Debatt

Miljöpartiet: "Hedersvåldet lever kvar"

Debatt Fadimedagen 21 januari Det är nu 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Hon hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. torsdag 21/1 14:20