Överlämning. Jan Utbult (KD) tar emot listan från Hans Sandholt, Tomas Hafström, ordförande Knippla ö-råd, Tomas Alm, ordförande Rörö ö-råd, Arne Johansson, ordförande Hyppelns samhällsförening. Foto: Kenny Genborg

Växande missnöje bland öborna i norra skärgården

Förbättra färjetrafiken! Det är Öborna i norra skärgården som kräver bättre kommunikationer för en dräglig vardag. Närmare 1 000 personer visar sitt missnöje i uppropet Tre öars överlevnad.

  • Publicerad 05:30, 30 nov 2020

Jag tar till mig de här synpunkterna och kommer att framföra dem till Trafikverket.

”I nuläget är det inte praktiskt möjligt för oss att bo på Rörö och jobba i stan. Bättre färjeförbindelser skulle underlätta för oss”

” Det är svårt att ha ett fungerande liv både på vardag och helg om man inte har en väl komponerad tidtabell. Att som nu vänta många timmar på Burö under helgkvällar är själsdödande.”

Det är två röster av närmare 1 000 personer som skrivit på uppropet – Tre öars överlevnad – för bättre kommunikationer till och från Hyppeln, Rörö och Knippla i Göteborgs norra skärgård.

Ö-råden bakom namninsamlingen beskriver kommunikationer som en överlevnadsfråga och hoppas att uppropet ska ge Öckerö kommun vassare argument i frågan gentemot Trafikverket och Västtrafik.

Orimlig arbetspendling

De menar att kommunen, Trafikverket och Västtrafik behöver skapa ett mer sammanhållet trafiksystem för att för bygga bort dagens ofta ”orimliga effekter vid arbetspendling, sjukresor och resor”

– Jag tar till mig de här synpunkterna och kommer att framföra dem till Trafikverket, säger Jan Utbult (KD), Öckerö kommuns kommunordförande som har tagit emot namnlistan.

Ny statistik: På Öckerö mår man bäst i landet

Han håller med om att kommunikationen är avgörande för att öarna ska leva året om och understryker att det är Trafikverket som har ansvaret för utvecklingen av färjetrafiken.

– Det är inte kommunen som beslutar utan vi är i samma lag i den här frågan.

Vision inte verklighet

Samtidigt skriver Hypplen, öns lokalmedia att Öckerö kommuns visionsdokument som antagits av kommunfullmäktige inte stämmer med verkligheten:

Enligt visionen ska Öckerö ha utvecklade "kommunikationer och god infrastruktur som gör att vi upplever ett minskat avstånd, dels till Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att pendla. Att åka kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert."

Men i dag är det varken enkelt eller snabbt att pendla till och från Hyppeln, Rörö och Knippla.

– Fråga dem som jobbar i kommunens omsorg eller skola hur det är att ta sig till och från jobbet, när det är en och en halv timme mellan turerna på helgerna i ordinarie tidtabell, säger Thomas Alm, ordförande i Rörö ö-råd.

Färjan till Rörö. De menar att kommunen, Trafikverket och Västtrafik behöver skapa ett mer sammanhållet trafiksystem. Foto: Kenny Genborg

Det här kräver öborna:

De tre ö-råden vill att Nordöleden graderas upp från och med april 2021, på ett sådant sätt att det blir möjligt att förverkliga visionen Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun, och att Trafikverket lever upp till sina funktionella krav enligt upphandlingen.

Ö-råden begär också att kommunen utnyttjar sitt medlemskap i Göteborgsregionen (GR) för att trycka på för att alla regionens invånare ska ha likvärdiga levnadsvillkor.

Exempel upp på hur svårt det är för bofasta ö-bor att få ihop vardagen:

– Anställda i kommunens omsorg och skola tvingas till två timmars pendlingstid. Trots att arbetsplatsen bara ligger två kilometer bort, och kan vara inom synhåll från hemmet.

– Ett barn som har en timmes fritidsaktivitet på Hönö måste lägga fyra till fem timmar totalt, på grund av att resorna fungerar så dåligt.

– Det tar tre timmar att nå fram till sjukvården vid ett akut sjukdomsfall (som inte kräver ambulanstransport).

Källa: Ö-råden på Hyppeln, Rörö och Knippla

Visa merVisa mindre

Så många bor på Hyppeln, Rörö och Knippla

På Hyppeln bor 168 personer året om, på Rörö 244 och på Källö/Knippla 303 personer

Källa: SBC 2018-12-31

Men alla tre öarna har även många boenden på deltid, både sommar och vinter.

Visa merVisa mindre

Hon ska få filmfestivalen att flyga utan Draken

Nöje Volontären Mirja Wester blev vd För drygt ett år sedan summerade Göteborgs filmfestival ännu en framgångsrik festival. Nu, 2021, är Mirja Wester redo för en festival med helt nya riktlinjer på grund av pandemin.lördag 16/1 15:00

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Miljöpartiet: "Hedersvåldet lever kvar"

Debatt Fadimedagen 21 januari Det är nu 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Hon hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. torsdag 21/1 14:20