Växthus för läkande och lärande

Snart står det första växthuset i en rad kommande klar i Göteborgs Stads miljonprojekt. Men det främsta målet med växthuset är inte matproduktion, utan att rehabilitera och utbilda göteborgarna i ett grönt rum.

  • Publicerad 13:10, 30 jun 2019

Växthusplanen är ett projekt som drivs av lokalnämnden och fastighetsnämnden. Satsningen är en del i att förverkliga Göteborgs Stads miljömål om att förenkla odling i staden. Satsningen har en budget på en miljon kronor och ytterligare sju till tolv växthus, beroende på storlek, förväntas byggas runtom i Göteborg. Nu står snart det första av dem klart på Axets dagliga sysselsättningsverksamhet i Högsbo, för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Osäker framtid för Axet och Mellansteget

– Det är ett rehabiliterande växthus som ska bidra till meningsfull daglig sysselsättning till de på verksamheten, till exempel att få odla, vattna och rensa. Men det är även ett grönt rum där man kan vila och få koppling till naturen. Den utökar den rehabiliterande verksamheten, säger Freja Elmsjö, miljöutredare i utemiljö och markfrågor.

Under december 2018 kunde verksamheter anmäla intresse om att få ett växthus. På kort tid fick Freja Elmsjö in 65 anmälningar från verksamheter så som boenden med särskild service, dagliga verksamheter, äldreboenden och förskolor. Nu väntar tolv av de sökande på att få besked om de får sitt eget växthus.

– Växthuset får olika syften beroende på verksamheten. För skolor kan det vara att lära sig om det naturliga kretsloppet och förstå arbetet som ligger bakom det vi äter. Det blir ytterligare ett klassrum fylld av växtlighet där man kan hålla i lektioner, säger Freja Elmsjö.

Vad är Växthusplanen?

Växthusplanen drivs av lokalnämnden och fastighetsnämnden i samverkan. Målet är att öka kunskapen om och intresset för odling hos göteborgarna genom att möjliggöra odling bland stadens verksamheter.

Växthuset kan komma att byggas i olika storlekar från mindre till förskolor, till större där fler verksamheter kan dela på anläggningen. Däremot ska alla verksamheter ha ett tydligt mål och syfte med växthuset som är knytet till dess verksamhet.

Verksamheten får själv bekosta att utrusta växthuset med växtmaterial, möblering och redskap. Lokalförvaltningen bekostar inköp och uppförandet av växthuset samt dragning av eventuella el- och vattenledningar.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG