Ljusmanifestation på Suicidpreventiva dagen den 10 september 2017 Foto: Mostphoto

"Vi måste prata om självmord"

Den 10 september varje år uppmärksammas den Suicidpreventiva dagen runt om i världen. I Göteborgs domkyrka anordnas en dag för att minnas de som tagit sitt liv. Dagen är också viktig i förebyggande syfte.

  • Publicerad 13:44, 9 sep 2017

– Vi har en ljusceremoni för att hedra och minnas de som har gått bort men det handlar också om att uppmärksamma själva frågan, säger Sarah Görsch, kommunikatör på Suicidprevention i Väst.

Psykisk ohälsa kan i yttersta fall leda till självmord. Det är ett växande folkhälsoproblem och enligt Socialstyrelsen är det fem gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken. Siffror från Socialstyrelsen visar att under 2014 tog 91 personer sitt liv i i Göteborg. Sarah Görsch menar att det är viktigt att frågan lyfts och att tabun kring självmord bryts.

– Vi måste prata om självmord. Om det bara är tyst och man bär på självmordstankar kanske man känner en väldig skam och inte vågar söka hjälp. Det här ett problem som angår oss alla.

Göteborgs Stad har sedan 2014 en strategisk plan för att förebygga och minska självmorden i kommunen. Det kortsiktiga målet är att både självmord och självmordsförsök ska minska med tio procent fram till 2020. På längre sikt har kommunen en nollvision.  

Sarah Görsch menar att det inte är tillräckligt att bara ha en nollvision. Kommunen måste lägga mer resurser på ett mer systematiskt arbete med suicidprevention.

– Jag hoppas att så många som möjligt ska komma och uppmärksamma den här dagen med oss. För ju fler vi är desto större möjlighet att påverka politiker att verkligen ta tag i den här frågan.

Mår du dåligt? Här kan du få hjälp:

Hjälplinjen - 0771-22 00 60.

Bris - Barnens rätt i samhället - 116 111.

Jourhavande medmänniska - 08-702 16 80.

Källa: 1177

Suicidpreventiva dagen 2017

Att bli berörd -  en ljuständning och minnesstund i Domkyrkan den 10 september.

Arrangören: Nätverket för kyrka – suicidprevention är ett samarbete mellan Suicidprevention i Väst, SPES västra krets, Sensus, Kyrkans Jourtjänst och Svenska kyrkan i Göteborg och Göteborgs stift

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG