Foto: Higab/Hans Wretling

Vildvuxna trädgården i Majorna väcks till liv

Gathenhielmska Husets trädgård har varit en bortglömd plats under många år. Nu får trädgården med anor från 1700-talet nytt liv.

  • Publicerad 15:57, 10 jul 2020

Om Gathenhielmska Huset och trädgården

Gathenhielmska Huset byggdes på 1740-talet av konvojkommissarie Johan Hansson Busck, svåger till den kände kaparen Lars Gathenhielm. Troligen fanns en trädgård vid huset redan då det byggdes. Under 1800-talet utökades den till en park som sträckte sig längs nuvarande Bangatan ända fram till nuvarande Amiralitetsgatan. Runt Gathenhielmska Huset och trädgården fanns byggnader som tillhörde det repslageri som Ingela Gathenhielm hade anlagt 1722.

I mitten av 1800-talet gjordes trädgården om och fick böljande gångstråk och oregelbundna kvarter. Från och med slutet av århundradet förenklades trädgårdens gångsystem i omgångar och ny bostadsbebyggelse gjorde att trädgårdens södra delar naggades i kanten. Repslageriets byggnader revs runt sekelskiftet 1900. Kvar blev en låg vall mot Bangatan. Här finns också en äldre 1700-talslänga som troligtvis fungerade som tågbod under repslageriets tid.

Gathenhielmska Huset är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader och dessutom stadens enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet. Det är även Göteborgs första byggnadsminne.

Källa: Higab

Visa merVisa mindre

I våras öppnade Gathenhielmska Huset i Majorna upp med målet att bli ett kulturellt nav i stadsdelen. Nu tas nästa steg när den tillhörande trädgården får blomma ut ordentligt.

– Nu hoppas vi fler göteborgare – särskilt när så många förväntas semestra på hemmaplan – ska upptäcka denna oas, säger Christer Svärd, VD på kommunala fastighetsbolaget Higab, i ett pressmeddelande.

Huset är ett av Göteborgs äldsta med anor från 1700-talet. Den tillhörande trädgården har både varit privat trädgård och en större park under årens lopp, men under senare tid har den varit vildvuxen och bortglömd – tills nu.

Nya fruktträd, valnötsträd, rosor, syrener, bärbuskar och perenner av historiska sorter har planterats. I höst rekonstrueras en rosengång och även det röda lusthuset, troligen från 1700-talet, har restaurerats med tidstypiska material.

När det nedsänkta växthuset är färdigrestaurerat och återuppbyggt i höst är arbetet klart för den här gången.

– Då kommer besökare kunna ta del av en spännande och grönskande trädgård med tydliga spår från 1700-talet till i dag, säger Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab.

Till hösten planeras också guidade visningar, scenkonst och jazzkvällar i den historiska miljön.

Upprustningen i Gathenhielmska trädgården

► Inglasning av Gathenhielmska Husets veranda, målning av insidan och montering av nytt räcke. Även ny belysning ska sättas upp.

► Nytt smidesstaket som ersatt tidigare träplank

► Renovering av lusthus: målning-, tak-, fönster- och fasadrenovering. Lusthuset kommer även att flyttas några meter för att återskapa det gamla huvudstråket som gick från Gathenhielmska Huset till parken utanför.

► Restaurering och återuppbyggnad av trädgårdens växthus. Kulturhistoriska värdefulla delar som husets naturstensmurar och en äldre murad spis kommer att bevaras och rekonstrueras. Växthuset kommer även att få en ny arkitektritad förstuga som tar stor hänsyn till den tidigare som var tvungen att rivas, mönsterlagt tegelgolv och glastak med träåsar i bilat trä.

► Nyplantering av fruktträd, valnötsträd, rosor, syrener, bärbuskar och perenner av historiska sorter. Beskärning av träd och buskar och bortrensning av parkslide.

► En tidigare rosengång återskapas till hösten.

► Återvinningshus som inte passar in i miljön tas bort och sopsorteringen flyttas till en garagebyggnad som rustats upp och byggts om för att passa in i den historiska miljön.

Källa: Higab

Visa merVisa mindre