Vill göra Slakthusområdet till mat- och dryckesmecka

Gör Slakthusområdet till Gamlestadens svar på Meatpacking district i New York. Det föreslår nu Liberalerna som väckt nytt liv i frågan om det inslumrade områdets framtid. Och Higab som äger merparten av byggnaderna är inne på samma spår.

  • Publicerad 18:40, 13 nov 2017

– Det är ett fantastiskt område med en stark koppling till mat och dryck. I mitt civila liv träffar jag många entreprenörer som ser potentialen i området, men de har inte tid att vänta på en lång stadsutvecklingsprocess. Där måste vi vara flexibla, säger Mariah Ben Salem Dynehäll (L), ersättare i kommunfullmäktige som nyligen skrivit en motion i ämnet där hon nämner Kødbyn i Köpenhamn eller Meetpackingdistrict i New York som förebilder.

Göteborgs slakthus invigdes 1905 och i området fanns även slakt- och marknadshallar, restaurang och bostäder. 1968 lade slakthuset ner och sedan 1987 ägs runt 80 procent av byggnaderna av Higab. Idag finns viss verksamhet på området, bland annat Stadsodling som har akvaponisk fiskodling och Spike brewery som brygger öl. Dessutom öppnar fastighetsbolaget Klövern ett vineri med tillhörande restaurang runt årsskiftet.

– Vi är också intresserade av den här tanken. Vi har funderat på detta i tre år och jobbat med frågan under ett och ett halvt år. Eftersom platsen varit förknippad med mat i mer än 100 år vill vi titta vidare på det temat, säger Johan Carlsson, fastighetschef på Higab.

Just nu håller fastighetsbolaget på med en förstudie av området och huvudspåret är att man vill skapa en mötesplats för invånarna.

– Vi har en stadsutveckling som vi tycker är intressant runtomkring i Gamlestaden och vi har en del byggnader som vi tycker borde bevaras för framtiden och där man kan mötas. Det kan handla om mat och restauranger men också alltifrån second hand-marknader till speaking corner och teater.

Utvecklingen bromsas dock upp av att de detaljplaner som finns idag bara tillåter att "industriellt ändamål bedrivs". Higab har därför begärt ett nytt planbesked för att möjliggöra de nya visionerna.

– Det skulle gjorts 2017, men stadsbyggnadskontoret har flyttat fram det till någon gång under 2018 nu. Eftersom det kan ta upp till fem år innan en ny detaljplan är på plats hoppas vi att de kan tillåta tillfälliga bygglov för att pröva vad man kan använda lokalerna till, säger Johan Carlsson.

En tanke som även Mariah Ben Salem Dynehäll är inne på.

– Pratar man stadsutveckling så är det mycket som krånglar till det om man bakar ihop slakthusområdet med övriga närliggande områden i en långdragen stadsutvecklingsprocess. Min förhoppning är att fler partier kan se nyttan av en entreprenöriell utveckling här så att slakthusområdet får nytt liv.